Bedankt Leo van den Hoek!

Bezoek aan Burgemeester en Wethouders van De Ronde Venen

Afgelopen juni heeft het Dorpscomité inclusief met de trekkers een bezoek gebracht aan Burgemeester en Wethouders van De Ronde Venen om kennis te maken. Dat betekende dat we vanuit De Hoef met z’n achten waren en dat werd gewaardeerd. Dat was een uitermate plezierig gesprek, voor sommige oude bekenden en voor andere nieuwe ontmoetingen. De nadruk lag op kennismaken maar desondanks is een aantal van bovenstaande doelstellingen ook aan de orde gekomen.

Afscheid Leo van den Broek

Omdat we elkaar in de Raadzaal ontmoetten konden we ondanks de Corona maatregelen in levende lijve, wel op 1,5 meter, afscheid nemen van een van de DC bestuursleden van het eerste uur: Leo van den Hoek. Met een dankwoord van zowel de burgemeester als penningmeester Petri Hofste werd hij uitgebreid bedankt voor zijn jarenlange niet aflatende inzet voor De Hoef.

Narcissen langs De Amstel

Vorig jaar zijn ten zuiden van de brug in De Hoef aan de Oostzijde en Westzijde 10.000 narcisbollen de grond ingegaan. Deze herfst is de noordkant aande beurt. Voor de Westzijde gaat het om huisnummer 1 tot 33, voor de Oostzijdeom nummer 1 tot 13, voor de Kromme Mijdrecht om nummer 1A tot 58. En alles wat er aan ongenummerd land tussen ligt. Het idee is dat iedere bewoner of landeigenaar weer 3 narcisbollen per strekkende meter oever krijgt om in de grond te stoppen. De Amstel zal ook in het noorden van het dorp het komend voorjaar in bloei staan. De bewoners/eigenaren moeten wel zelf de bollen in de grond stoppen. Wanneer dit vanwege gezondheid of anderszins problemen oplevert zorgen wij voor een oplossing. Narcissen komen ieder jaar terug, maar enkel wanneer ze de tijd hebben om rustig af te sterven. Dus niet meteen het loof wegmaaien na de bloei. U krijgt de narcissen geleverd half oktober. U kunt ze dan meteen in de grond stoppen op een diepte twee keer de grootte van de bol. En wanneer u allergisch bent voor narcissen, even goede vrienden. Het project is mogelijk gemaakt door financiële ondersteuning van “Groen aan de Buurt”, een samenwerking van IVN, nog twee natuurorganisaties,de provincie Utrecht en de gemeentes in Utrecht. Dank daarvoor!

Vrijwilligers gezocht!

Voor het rondbrengen van de bollen, het contacteren van landeigenaren en het hier en daar in de grond stoppen hebben wij nog wat handjes nodig. En iets meer dan vorig jaar want we gaan richting de 14.000 bollen. U mag u zelf opgeven, maar uw kinderen of kleinkinderen zijn ook meer dan welkom. We hebben een werkdag gepland op zaterdag 16 oktober. Met erwtensoep. Graag aanmelden bij JOG@Stroomzicht.nl. Op een fleurig De Hoef!

Jaap Gelderloos
Voorzitter Groei & Bloei
Vecht & Venen

Aanvang werkzaamheden Oostzijde De Hoef

Beste bewoners van De Hoef,
 
Het DC informeert jullie graag over het volgende.
 
Zoals jullie gezien hebben zijn er een aantal maanden geleden strepen getrokken op de Oostzijde. Dit is een eerste deel van maatregelen die de gemeente uitvoert om de snelheid op de weg te beperken en de veiligheid te vergroten. We hebben kunnen constateren dat de strepen daar een positieve bijdrage aan leveren. De weg lijkt smaller waardoor er minder hard gereden wordt en waardoor er meer ruimte aan de kant vrij blijft voor wandelaars en fietsers.
 
Op 10 juni heeft de gemeente aan het DC aangekondigd dat zij op 29 en 30 juni haar vervolgmaatregelen gaat uitvoeren. Dit houdt in: het rood maken van de drie kruispunten. De twee kruispunten van de Merelslag en het kruispunt met de Schattekerkerweg. Daarbij zullen er op diverse plekken borden en overige markeringen op de weg geplaatst gaan, worden die de nodige verkeersmaatregelen aangeven.
 
Graag delen we met jullie de mededeling die wij vanuit de gemeente op 10 juni ontvingen.

Rode markering
Inmiddels is een datum voor het aanbrengen van de markering op de kruisingen gepland: dat is dinsdag 29 juni en woensdag 30 juni. Dat is nog best ingrijpend, want die markering moet drogen.
 
Afsluiting van De Hoef Oostzijde op 29 en 30 juni
 
Op dinsdag 29 en woensdag 30 juni a.s. voert de gemeente werkzaamheden uit aan De Hoef Oostzijde. Het betreft het aanbrengen van rode markering op de volgende kruisingen: de Merelslag/De Hoef Oostzijde (2x) en de Schattekerkerweg/De Hoef Oostzijde. Het is helaas niet mogelijk om deze werkzaamheden zonder hinder uit te voeren; de rode markering moet namelijk drogen, voordat u er overheen kunt rijden. Dit kan tot gevolg hebben dat u een grote omrijbeweging moet maken om op uw bestemming aan te komen. Wij vragen u om daarmee rekening te houden. Verkeersregelaars zijn aanwezig om de route aan te geven. 
 
Borden
Wat betreft de borden: deze worden – zonder onvoorziene omstandigheden – volgende week geplaatst. Het was nog een behoorlijke klus om de juiste locaties te bepalen, maar dat lijkt gelukt.
 
Tekens op de weg
De sjablonen voor de tekens op de weg zijn in productie. Zodra ze gereed zijn, kunnen we de locaties bepalen.
 
Overige wegen
Wat betreft De Hoef Westzijde en de Kromme Mijdrecht zijn we in gesprek met de provincie over de subsidiemogelijkheden van bovenstaande werkzaamheden. Dat schept weer ruimte om meer werkzaamheden uit te voeren.

Een groot deel van de bewoners van De Hoef zal in die dagen vervelend genoeg hinder gaan ondervinden van de werkzaamheden. Wij verwachten dat men daarna de positieve werking van deze maatregelen zal gaan ervaren.
 
Met vriendelijke groet,
Het Dorpscomité.

Lintjesregen in De Hoef – 2021

Huub van Bemmelen en Gerard van Scheppingen zijn maandag 26 april 2021 verrast met een koninklijke onderscheiding. Beide zijn benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau en ontvingen hun onderscheiding thuis uit handen van burgemeester Divendal.

Huub van Bemmelen

Huub krijgt bloemen van Louise namens het Dorpscomité

Een gedreven vrijwilliger met een grote betrokkenheid en een begrip in De Hoef. Zo kan Huub van Bemmelen (De Hoef, 1940) het best worden omschreven. Al tientallen jaren is hij onafgebroken maatschappelijk actief. Sinds 1956 voor de Hoefse parochiegemeenschap. Als 16-jarige jongen volgde hij zijn vader op als collectant voor de penningvereniging (een vereniging die naast de gebruikelijke collectes moest zorgen dat de kerk financieel kon blijven draaien). Daarnaast was hij lid van het kerkbestuur, de pastoraatgroep en de liturgiegroep. Hij gaat nog steeds voor bij vieringen, avondwaken en uitvaarten. Ook is hij al 40 jaar in het weekend koster en sinds zijn pensionering ook bij rouw en trouw en bij de mis voor ouderen en alleenstaanden. Ook begeleidt hij de misdienaars, de schoolvieringen en verzorgt hij het drukwerk van het parochieblad.

Naast zijn kerkelijke activiteiten is Huub sinds 1969 actief vrijwilliger bij omnisportvereniging HSV’69. Huub is één van de ereleden en was onder andere bestuurslid, jeugdleider en onderhoudsman.

Vanaf 1990 is Huub vrijwilliger bij de Stichting Hoefse Belangen. Hij is actief als mede-organisator van Koningsdag, leidt de traditionele bingo-avonden en is actief bij de 5-jaarlijkse Gondelvaart. Binnen de Hoefse gemeenschap is Huub bij uitstek een verbinder, hij kent iedereen, iedereen kent hem, hij praat alles bij elkaar en brengt sfeer, zo ook tijdens de evenementen.

Na zijn pensionering in 2003 als conciërge van het Hoofdvaart College, werd Huub vrijwilliger en staat hij examenkandidaten bij op diverse onderdelen van hun examen.

Vanaf 2007 tot heden is Huub van Bemmelen lid van het Programma Beleid Bepalend Orgaan van RTV De Ronde Venen. Door het Commissariaat van de Media wordt vooral gekeken of de omroep voldoende aandacht besteed aan lokale onderwerpen (nieuws, sport, evenementen, etc.) Het PBO maakt een jaarverslag en stuurt dit naar het Commissariaat. Als dit wordt geaccepteerd, kan de lokale omroep weer een jaar verder. Huub vertegenwoordigt in het PBO de “minderheden”.

Sinds 2012 is Huub vrijwilliger bij ’t Anker, inloophuis voor kankerpatiënten en hun naasten, en sinds 2020 de technisch coördinator. Hij coördineert en voert de technische werkzaamheden uit. Ook onderhoudt hij de contacten met vrijwilligers en gasten van ’t Anker. Hij is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Video ontvangst onderscheiding Huub van Bemmelen

Gerard van Scheppingen

Gerard van Scheppingen (De Hoef, 1951) is sinds 1983 bestuurslid/penningmeester van Stichting Hoefse Belangen en de drijvende kracht van deze stichting. Gerard maakt altijd tijd voor de activiteiten in De Hoef van de Stichting Hoefse Belangen. Bij het innen van de donateursgelden is hij nooit zomaar klaar en komt zonder eerst een kopje koffie gedronken te hebben, niet zomaar weg. Daardoor is hij ook altijd op de hoogte wat speelt en leeft in De Hoef en mede daardoor hebben de activiteiten een groot bereik en een grote bekendheid. Een aantal van deze activiteiten zijn: de bingo-avonden voor senioren, een jaarlijkse dagtocht met senioren, De Hoef Sportief, Koningsdag en de Gondelvaart, een groots evenement welke 1 keer per 5 jaar georganiseerd wordt.

Gerard van Scheppingen krijgt bloemen van Louise namens het Dorpscomité

Namens deze Stichting is Gerard ook lid van de overkoepelende Oranjevereniging De Ronde Venen. In die hoedanigheid woont hij altijd de gemeenschappelijke vergaderingen bij en bespreekt hij daar alle plannen die er zijn om een mooie Koningsdag in De Hoef te kunnen vieren. Ook hierin steekt hij veel vrije tijd en energie om vooral de jeugd in De Hoef op 27 april te laten genieten van sport en spel. Als vrijwilliger is hij van grote waarde voor de Hoefse gemeenschap. Hij is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau.

Video ontvangst lintje Gerard van Bemmelen