Welkom op de website van Stichting Dorpscomité De Hoef.

De Hoef, het dorp waar we wonen, werken of recreëren, maar vooral een dorp waaraan we ons hart hebben verpand.

Zo begon een paar jaar geleden de welkomstpagina van deze website.

Inmiddels is er veel, heel veel gebeurd in ons kleine, maar zo mooie dorp.

Soms aangezet door het Dorpscomité, soms spontaan zijn er allerlei activiteiten ontstaan, ontwikkeld, ontplooid en uitgevoerd.

We hebben problemen gesignaleerd en aangekaart bij de betreffende organisaties, houden de vinger aan de pols en proberen zo goed mogelijk de belangen van de bevolking te behartigen. Uiteraard kunnen we het niet iedereen naar de zin maken, maar de wil om het beste te realiseren voor De Hoef als gemeenschap, staat voorop.

En met die gemeenschap gaat het wel goed, we vinden elkaar bijvoorbeeld steeds meer in allerlei activiteiten. Voorbeelden daarvan zijn o.a. de florerende Biljartclub De Hoef; de damesclub De Springgeiten met bijna 100 leden; het Oecumenisch Project Koor met twee uitvoeringen per jaar; de inmiddels al viermaal gehouden Hoefse Hobbydag; tijdens de Buur(t)jongerendag heeft de jeugd De Hoef zwerfvuilvrij gemaakt. Er worden momenteel zelfs plannen ontwikkeld om iets te gaan doen voor de jeugd. En nog veel meer.

Ook initiatieven om De Hoef beter en mooier te maken worden niet vergeten. De stoplichten op het drukste kruispunt van De Hoef en de onderdoorgang bij de Kerkvaartbrug zodat er veiliger overgestoken kan worden zijn daar goede voorbeelden van.

Op deze website zullen we trachten u zoveel mogelijk op de hoogte te houden van alle ontwikkelingen rondom ons dorp. Of dat nu nieuwe plannen zijn van de Hoefse verenigingen of andere projecten van dorpsbewoners langs de dijk.

Signaleert u zelf iets wat de moeite waard is om te delen met De Hoef, laat het ons weten.

Stuur een bericht naar info@dehoefinfo.nl

Wij zullen trachten het mogelijk te maken dat alles wat in verband staat met De Hoef, slechts een muisklik van u is verwijderd.

Leef mee met alles wat De Hoef aangaat, ons prachtige dorp is het waard.

Thomas ten Kortenaar, voorzitter

Stichting Dorpscomité De Hoef